وبگاه شخصی فرشيد اشراقي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی-تجارت بین الملل- بازاریابی– حسابداری– مدیریت مزرعه– تهيه و ارزيابي طرحهاي كشاورزي– آمار و احتمالات-اقتصاد مهندسي-اقتصاد و مديريت صنعتي– اقتصاد كشاورزي– بازاريابي و صادرات–اقتصاد رياضي-اقتصاد كلان
كارشناسي ارشد: مديريت دامپروري– توسعه كشاورزي– اقتصادسنجي– سياست كشاورزي- تجارت بين الملل– مديريت ريسك– اقتصاد خرد پيشرفته-آمارگيري نمونه اي
دكتري:


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
ولي اله جمالي ارزیابی اقتصادی زنجیره¬ي تامین در صنایع لبني استان مازندران (مطالعه موردي) – 1390 کارشناسی ارشد 
نرگس خيري مديريت ريسك محصولات زراعي با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو (مطالعه موردي) - 1392 کارشناسی ارشد 
مرتضي مومني بررسي رشد بهره وری عوامل تولید محصولات كشاورزي در استان اصفهان – مطالعه موردي - 1392 کارشناسی ارشد 
معصومه عالميان تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان – مطالعه موردي (1392) کارشناسی ارشد 
آمنه محسن زاده بررسی پایداري کشاورزی در استان گلستان با تاكيد بر رهيافت اقتصادی (1392) کارشناسی ارشد 
مائده مختاري تعیین قیمت سایه ای نهاده های کشاورزی استان گلستان – مطالعه موردي (1392) کارشناسی ارشد 
شهرزاد ميركريمي مدیریت الگوی کشت محصولات زراعی منتخب استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان آمل) (1392) کارشناسی ارشد 
محدثه ضيايي عوامل موثر بر انتخاب استراتژيهاي مقابله در وضعيت عدم امنيت غذايي (مطالعه موردي: مناطق روستايي گرگان)-1392 کارشناسی ارشد 
نازنین یوسفیان بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری ایران در بازار جهانی سیب (1394) کارشناسی ارشد 
زهرا گلزاری برآورد قیمت سایه¬ای آب در تولید محصولات عمده زراعی شهرستان گرگان (1394) کارشناسی ارشد 
فايزه بالويي بررسی بی ثباتی صادرات محصولات عمده کشاورزی در ایران و عوامل موثر بر آن (1393) کارشناسی ارشد 
علیرضا کرمانی بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی با استفاده از رویکرد نظریه بازی‌ها ( مطالعه موردی شهرستان نوشهر) (1394) کارشناسی ارشد 
ایمان کلیجی ارزیابی کارایی فنی و اقتصادی محصول برنج در شهرستان جویبار (1394) کارشناسی ارشد 
شایسته اکبری بررسی عدم تقارن قیمت در بازار واردات شکر ایران (1395) کارشناسی ارشد 
مریم مهری بررسی عوامل موثر بر ریسک تولید گندم و راهبرد¬های مقابله با آن در شهرستان گرگان (1395) کارشناسی ارشد 
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
دانشگاه تهران ايران كرج  1385 1388 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران گرگان تمام وقت 1388  


  بازديد : 18703
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان