وبگاه شخصی فرشيد اشراقي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: فرشيد
نام خانوادگي: اشراقي
دانشكده: مدیریت کشاورزی
گروه آموزشي: مدیریت اقتصاد کشاورزی
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: eshraghi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسياقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران ايران 1371-1375 
كارشناسي ارشداقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران ايران 1375-1378 
دكترياقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران ايران 1378-1384  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: سياستهاي اعتباري دولت و بانك كشاورزي و تاثير آن بر تامين مالي بخش كشاورزي
English: Credit Policies of Government and Bank Keshavarzi and its Effects on Financing..

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استاديار پايه 6 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1388    تخصص اصلی


مديريت و توليد كشاورزي
1-الگوهاي برنامه‌ريزي رياضي
2-تجزيه و تحليل هاي مالي كشاورزي
3-تجزيه و تحليل منابع و مصارف بانك (مديريت منابع و مصارف)
4-بازرگاني و تجارت بين الملل
5-بازاريابيآشنايي با زبانهاي خارجي : زبان انگليسي (ترجمه: خوب؛ نگارش و مكالمه: متوسط)


تخصص اصلي :
تجزيه و تحليل و ارزيابي مسايل مربوط به توليد و مديريت واحدهاي زراعي و دامي و بهينه يابي تركيب منابع و مصارف
  بازديد : 18700
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان